Zarządzanie nieruchomością w dowolnym zakresie

Kadra AdmiSelekt to specjaliści zajmujący się zarządzaniem nieruchomościami już od blisko dwudziestu lat. W zespole znajduje się trzech licencjonowanych zarządców nieruchomości, a także szereg pracowników odpowiedzialnych m.in. za czynności administracyjne. Firma współpracuje z wykonawcami budowlanymi, kancelarią prawną i innymi fachowcami, tak, by w każdej sprawie móc podejmować decyzje na podstawie pełnej ekspertyzy, sprawnie i zadowalająco dla właścicieli nieruchomości i mieszkańców. Oglądając listę aktualnie zarządzanych obiektów pod adresem http://www.admiselekt.pl/zarzadzamy.html klienci mogą przekonać się o doświadczeni AdmiSelekt w administrowaniu starych i nowych budynków znajdujących się w różnorodnych miejscach, zwłaszcza w obrębie poznańskich centralnych dzielnic, o różnej budowie.