Wewnętrzny system kontroli

Halicki System jest firmą konsultingową z siedzibą w Poznaniu, która profesjonalnie, zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi, pomaga przedsiębiorstwom realizującym obrót wdrażać WSK, czyli wewnętrzny system kontroli, jako element zintegrowanego systemu zarządzania. WSK jest niezbędny dla tych, którzy prowadzą wymianę handlową z zagranicą, szczególnie dla eksporterów i importerów uzbrojenia oraz towarów podwójnego zastosowania. Obrót obejmuje również usługę pośrednictwa, pomoc techniczną i tranzyt.