Pro-Perfekt. Centrum Kart Charakterystyki

Firma Pro-Perfekt wyróżnia się tym, że każda przygotowana przez nią karta charakterystyki substancji chemicznej wpisuje się w najwyższe standardy.

Co ważne, pracownicy Przedsiębiorstwa to osoby o wysokich kwalifikacjach i bogatym doświadczeniu zawodowym. Warto podkreślić, że propozycja, z którą można się zapoznać na stronie  www.properfekt-msds.pl, uwzględnia wykonywanie karty charakterystyki substancji chemicznej na podstawie receptur, na podstawie oryginalnej karty przygotowanej zgodnie z przepisami UE, na podstawie oryginalnej karty przygotowanej w oparciu o przepisy inne niż unijne.