Medycyna sportowa - Szczecin

Szeroko rozumiana medycyna sportowa to dziedzina działalności specjalistycznego ośrodka medycznego orthosport.pl zlokalizowanego w miejscowości Szczecin, świadczącego usługi w zakresie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji narządu ruchu po przebytych urazach lub schorzeniach, a także działań pokrewnych i uzupełniających, takich jak badanie i analiza fizjologii wysiłku, czy porady dotyczące dietetyki i suplementacji odżywiania dla osób czynnie uprawiających sport, czy to na poziomie zawodowym, czy amatorsko.