Jacek Kielin - praca z niepełnosprawnymi

Każdy specjalista, który zajmuje się pracą z osobami niepełnosprawnymi – niezależnie od tego czy są to dzieci, czy ludzie dorośli – powinien stale dbać o dokształcanie. Ponieważ psychologia nieustannie się rozwija, wciąż opracowywane są nowsze metody współpracy z chorymi. Ośrodek Wspierania Kompetencji Nauczycielskich i Terapeutycznych – Jacek Kielin, to miejsce oferujące uzupełnienie wiadomości z zakresu budowania prawidłowych relacji oraz rozwijania aktywności twórczej u osób niepełnosprawnych. Dowiedz się więcej: http://jacekkielin.pl/metody-pracy-z-osobami-niepelnosprawnymi/.